No. Rujukan dan Tarikh Isytihar harta

8:22 am

CARA-CARA UNTUK MENCARI NO RUJUKAN DAN TARIKH ISYTIHAR HARTA
1. Log in
2. Lihat Rekod Pengurusan Peribadi dan Klik Pengisytiharan Harta
3. Klik Fungsi
4. Klik Papar Status Pengisyiharan Harta atau syarikat/Perniagaan Persendirian
5. Klik Pengisyiharan Pertama/Kedua etc
Sila Rujuk dalam surat yang disertakan.
• No Rujukan Surat
• Tarikh Dikemukakan
• Tarikh Makluman
6. Selesai
TERIMA KASIH

You Might Also Like

0 says