Tiada Sesiapa Pandang Bahasa Kebangsaan

4:14 pm

Sebagai bahasa kebangsaan, sepatutnyalah ia diguna pakai dalam apa jua bidang dalam negara berkenaan. Bahasa kebangsaan yang hanya setakat menjadi matapelajaran peperiksaan akan dilupakan  setelah tamatnya peperiksaan. 

You Might Also Like

0 says