Masa Depan Bahasa Kebangsaan Seusai Peperiksaan

Sebagai bahasa kebangsaan, sepatutnyalah ia diguna pakai dalam apa jua bidang dalam negara berkenaan. Bahasa kebangsaan yang hanya setakat menjadi matapelajaran peperiksaan akan dilupakan  setelah tamatnya peperiksaan. 

Comments