Mengenal pasti pemboleh ubah

12:21 pm

Latihan menentukan pemboleh ubah. Murid tuliskan sebanyak pemboleh ubah yang berkaitan dengan rangsangan yang diberi

You Might Also Like

0 says