Share share wasapp- jikalau GPS ikut dialek

9:01 am

BAYANGKAN KALAU GPS IKUT DIALEK! haru jadinyeee...

Waze

Sabah:-
Pigi dapan siiikit... Lepas 200m pigi siring sblah kanan aa...nah kann telimpas sudahh!...

Sarawak:-
Kitak maju jak kat dapan yaa... Gik 200m ke kanan... Nang paloi na! Aku limpas jak simpang ya tek!...

Johor:-
Ko tegak je lagi doh... Dalam 200m masok kanan ekk... Siot ahh ape seyh dah terlpeas bodoh sial kau!...

N9:-
Ekau torus jo... Lagi 200m ekau masok kanan... Kot bangang bonar! Talopeh simpang!...

Melaka:-
Ok hawau gi depan je... Lagi 200m kau belok kanan... Amende kau gi kiri lak lahabau!...

Tganu:-
Mung gi depang sket... 200m pahni mung kona kkanang... Ohhh bodoh nnatang ni tlajok!...

Kedah:-
Teruih lagi bak ang... Dalam 200m hangpa masok kanan... Buto pak ang kan dah telepaih!...

Peghok:-
Kome teghoih ke dpn, dlm due ghatuih miter kome kona kanan, iss ate ngape kome telajak pulok.. aje ngan ye kome ni pon...

Kelantan:-
Demo gi ddepey lagi... Daley 200m demo masok kkaney... Alhamdulillah... Mujo ado pamoga!... 😜😝

You Might Also Like

0 says