Talian Hayat KPM

eOperasi

Aplikasi Pangkalan Data Murid APDM untuk guru kelas akses

SAPS Isi markah ujian sekolah online

Sistem Pengurusan aklumat Sumber Manusia (HRMIS2.)

Sistem Pengurusan Sekolah SSO (SSO Single Sign On)
Sistem Pengurusan Latihan SPL

Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK boleh download DSKP dari sini

Kementerian Pelajaran Malaysia KPM/ MOE

Jabatan Akauntan Malaysia untuk muat turun penyata gaji kakitangan kerajaan.
pp

Akan ditambah baik mengikut masa saya. Terima kasih

Comments